Kềm cắt, Nhíp, kìm bấm các loại

Kìm cắt 300A

Thông tin chi tiết