Máy vặn ốc vít

Đầu vít

Đầu vít dùng sử dụng chung với máy vặn óc vít KLS, có nhiều size tùy thuộc vào sản phẩm khách hàng sử dụng.

Thông tin chi tiết