Bình đựng dung môi chống tĩnh điện

Bình đựng dung môi chống tĩnh điện

Bình đựng dung dịch chùi rửa, có ESD, dùng trong các công ty điện tử

Thông tin chi tiết

 Bình đựng dung dịch chùi rửa, có ESD, dùng trong các công ty điện tử