Máy móc

Máy ép nhiệt bằng hơi 1 đầu 2 bàn 600 x 800 mm

Thông tin chi tiết