Máy thổi ion

Quạt thổi ion

Thông tin chi tiết

 Quạt thổi ion: nhỏ, dễ dàng sử dụng

  • Vận hành tĩnh, không ồn có thể điều chỉnh tốc độ
  • Nguồn cấp: 110V/220V
  • Độ ồn: Thấp 49db; cao: 59db
  • Khí thổi đầu ra: Thấp 45CFM; cao 110CFM