Điện Tử

Con lăn dính bụi

Thông tin chi tiết

Kích thước:

  • 100mm (rộng) x 20mtrs (dài)
  • 150mm (rộng) x 20mtrs (dài)
  • 200mm (rộng) x 20mtrs (dài)
  • 300mm (rộng) x 20mtrs (dài)

Màu: Trắng, xanh