Điện Tử

Thảm cao su

Thông tin chi tiết

Màu sắc bề mặt: màu xanh, màu xám và màu đen

Điện trở tiếp đất: 106-108Ω

Kích thước :

  • Loại 1: 1m (rộng) X 10m (dài) X 2mm (dầy)
  • Loại 2: 1,2m (rộng) X 10m (dài) X 2mm (dầy)