Điện Tử

Thảm dính bụi

Thông tin chi tiết

Đóng gói: 30 lớp/tấm (Mỗi tấm được đánh số thứ tự từ 1-30); 10tấm/hộp.

Kích thước: 60 x 90 cm; 60 x 45 cm

Màu sắc : Trắng, xanh