Kính Hiển Vi, Kính Lúp

Kính lúp để bàn LT-86B

Thông tin chi tiết

Sử dụng điện áp 110V 60Hz/220V 50Hz.22W

Bội số phóng đại: 3X/5X/8X/10X

Đường kính thấu kính: 125mm