KIWO

Keo dán khung

Được chế tạo bằng vật liệu composite, cốt thủy tinh, sợi các - bon nên có nhiều tiện ích vượt trội so với loại bể xây bằng gạch, bê tông. Thiết bị này có độ bền cao, hiệu suất bồn bể cao gấp 2,5 lần so với bể xây gạch, bê tông cùng thể tích. Sản phẩm có nhiều loại kích thước khác nhau. Được chế tạo bằng vật liệu composite, cốt thủy tinh, sợi các - bon nên có nhiều tiện ích vượt trội so với loại bể xây bằng gạch, bê tông. Thiết bị này có độ bền cao, hiệu suất bồn bể cao gấp 2,5 lần so với bể x

Thông tin chi tiết

 Được chế tạo bằng vật liệu composite, cốt thủy tinh, sợi các - bon nên có nhiều tiện ích vượt trội so với loại bể xây bằng gạch, bê tông.

Thiết bị này có độ bền cao, hiệu suất bồn bể cao gấp 2,5 lần so với bể xây gạch, bê tông cùng thể tích. Sản phẩm có nhiều loại kích thước khác nhau.

Được chế tạo bằng vật liệu composite, cốt thủy tinh, sợi các - bon nên có nhiều tiện ích vượt trội so với loại bể xây bằng gạch, bê tông.

Thiết bị này có độ bền cao, hiệu suất bồn bể cao gấp 2,5 lần so với bể x

Được chế tạo bằng vật liệu composite, cốt thủy tinh, sợi các - bon nên có nhiều tiện ích vượt trội so với loại bể xây bằng gạch, bê tông.

Thiết bị này có độ bền cao, hiệu suất bồn bể cao gấp 2,5 lần so với bể xây gạch, bê tông cùng thể tích. Sản phẩm có nhiều loại kích thước khác nhau.

Được chế tạo bằng vật liệu composite, cốt thủy tinh, sợi các - bon nên có nhiều tiện ích vượt trội so với loại bể xây bằng gạch, bê tông.

Thiết bị này có độ bền cao, hiệu suất bồn bể cao gấp 2,5 lần so với bể x

Được chế tạo bằng vật liệu composite, cốt thủy tinh, sợi các - bon nên có nhiều tiện ích vượt trội so với loại bể xây bằng gạch, bê tông.

Thiết bị này có độ bền cao, hiệu suất bồn bể cao gấp 2,5 lần so với bể xây gạch, bê tông cùng thể tích. Sản phẩm có nhiều loại kích thước khác nhau.

Được chế tạo bằng vật liệu composite, cốt thủy tinh, sợi các - bon nên có nhiều tiện ích vượt trội so với loại bể xây bằng gạch, bê tông.

Thiết bị này có độ bền cao, hiệu suất bồn bể cao gấp 2,5 lần so với bể x